Sportsfiske

Sportsfiske i Jøkelfjord er en opplevelse utenom det vanlige, her kan du oppleve et eventyr som består av fint vær, dårlig vær, stor fangst, ”svart hav” og en og annen gang den store fisken du har drømt om.

Jøkelfjord er kjent for å ha de helt store fiskene svømmende rundt i fjorden (spesielt i perioden februar – mai når torsken kommer inn fra Barentshavet for å gyte), den største fisken som er tatt på stang her veide 42,5 kg.

I tillegg til nevnte ”fjordfiske med egen båt”, arrangerer vi havfisketurer med stor båt og skipper ut til fiskebanker langt til havs i midnattssolens rike, hvor fisken biter døgnet rundt.

Kontakter

SYNATUR c/o Synnøve Mathiassen
Bjørkebo N-9163 JØKELFJORD
NORWAY

Telefon: + 47 77 76 91 77

Mobil tlf.: +47 92 29 60 11

E-post: mail@synatur.no

Nettside: www.synatur.no